گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه
مورخ 98/04/17 ‍‌

​گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه
مورخ 98/04/10

گزارش تصويري
جلسه بانوان خیر اندیش انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) 

هفدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)
با حضور پرشور خيرين برگزار گرديد .

گزارش تصويري از شانزدهمين نشست پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

كسب عنوان " سرآمد " در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی هاي استان اصفهان توسط روابط عمومي انجمن خيريه بهداستي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش تصويري از پانزدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) در ماه مبارك رمضان