روابط عمومي انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان در آیین معرفی برگزیدگان سیزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان که در آستانه روز روابط عمومی و ارتباطات در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، موفق به دریافت 2 رتبه برتر و لوح تقدیر شد..

روابط عمومی خيريه در این جشنواره در حوزه های  ارتباطات رسانه ای، روابط عمومی الکترونیک، انتشارات، تبلیغات و مراسم، برتر شناخته شد

http://www.imna.ir/photo/343981